Raziskave wellbeinga so raznolike in obsegajo številne vidike posameznikovega življenja. Tu so nekatera trenutna in široko priznana področja raziskav v wellbeingu:

 1. Mentalno zdravje:

  • Raziskave, ki preučujejo dejavnike tveganja in zaščite za duševno zdravje ter učinkovite strategije za preprečevanje in obvladovanje duševnih motenj.

 2. Socialne interakcije in medsebojni odnosi:

  • Študije o vplivu socialnih mrež, podpore in kakovosti medosebnih odnosov na dobro počutje.

 3. Fizično zdravje in vadba:

  • Raziskave o povezavah med redno telesno aktivnostjo, prehrano ter fizičnim in splošnim počutjem.

 4. Poklicno dobro počutje:

  • Študije o delovnih pogojih, stresu na delovnem mestu, ravni zadovoljstva z delom in ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem.

 5. Izobraževalno dobro počutje:

  • Raziskave o vplivu izobraževalnega okolja, šolske klime in različnih pedagoških praks na dobro počutje študentov.

 6. Tehnologija in dobro počutje:

  • Študije o vplivu uporabe tehnologije, socialnih medijev in digitalnih platform na mentalno in čustveno dobro počutje.

 7. Trajnostni razvoj in okolje:

  • Raziskave, ki preučujejo vpliv okoljskih dejavnikov, trajnostnih praks ter naravnega okolja na wellbeing.

 8. Sreča in zadovoljstvo z življenjem:

  • Študije, ki se osredotočajo na merjenje in razumevanje sreče ter subjektivnega zadovoljstva z življenjem.

 9. Kulturni in etnični vidiki:

  • Raziskave o vplivu kulture, družbenih norm in etničnih razlik na dojemanje in doživljanje wellbeinga.

 10. Dobro počutje med različnimi življenjskimi obdobji:

  • Študije, ki preučujejo, kako se wellbeing spreminja v različnih življenjskih obdobjih, vključno z otroštvom, adolescenco, odraslostjo in starostjo.

 11. Finančno dobro počutje:

  • Raziskave o vplivu ekonomskega položaja, finančnih odločitvah in socialne mobilnosti na dobro počutje.

 12. Intervencije in programi:

  • Raziskave o učinkovitosti različnih intervencij, terapevtskih pristopov in programov za izboljšanje wellbeinga.

Pomembno je opozoriti, da so raziskave wellbeinga pogosto interdisciplinarne in zahtevajo sodelovanje strokovnjakov iz različnih področij. To omogoča bolj celovit pogled na kompleksnost pojma wellbeinga.