“Wellbeing” se nanaša na splošno dobro počutje posameznika ali skupine ljudi. Ta izraz zajema več različnih dimenzij človeškega življenja, ki vplivajo na kakovost življenja in zadovoljstvo posameznika. Dobro počutje ni omejeno le na fizično zdravje, temveč vključuje tudi duševno, čustveno, socialno in celo duhovno dobro počutje.

Ključni elementi wellbeing-a lahko vključujejo:

  1. Fizično dobro počutje: Vključuje skrb za telo, redno telesno aktivnost, zdravo prehrano, dovolj spanja in izogibanje škodljivim vplivom.

  2. Duševno dobro počutje: Vključuje čustveno stabilnost, obvladovanje stresa, pozitivno samopodobo, motivacijo in sposobnost soočanja z izzivi.

  3. Socialno dobro počutje: Povezano je z medosebnimi odnosi, družbeno povezanostjo, podporo in vključenostjo v skupnost.

  4. Karierno dobro počutje: Vključuje zadovoljstvo z delom, ravnotežje med delom in zasebnim življenjem ter občutek doseženosti in napredka v karieri.

  5. Duhovno dobro počutje: Čeprav to ni nujno povezano s tradicionalno religijo, lahko zajema iskanje smisla, notranjega miru, zadovoljstva in povezanosti s čim večjim od najvišjega pomena.

Skupni cilj je ustvariti uravnoteženo življenje, ki podpira celostno dobro počutje posameznika. Različni ljudje lahko dajejo različen pomen temu izrazu in imajo različne strategije za doseganje wellbeing-a glede na svoje vrednote, cilje in življenjski slog.