Ponudba 2211~ Inštituta za celostni razvoj je zelo raznolika in odvisna od specifičnih zahtev, ki jih ima trg.Pri našem inštitutu se pogosto osredotočamo na različne vidike dobrega počutja, vključno z duševnim zdravjem, dohovno povezanostjo, s telesnim zdravjem, socialnimi odnosi, poklicnim zadovoljstvom in drugimi dejavniki.

 


Tu je nekaj storitev, ki jih ponuja naš inštitut:

 

 1. Individualno svetovanje:

  • Strokovnjaki za celostni razvoj nudimo posameznikom svetovanje glede osebnih izzivov, stresa, stanja depresivnosti, tesnobnosti in drugih tovrstnih duševnih vprašanj.

    

 2. Skupinske delavnice in tečaji:

  • Organizacija delavnic in tečajev o različnih vidikih wellbeinga, kot so obvladovanje stresa, medsebojni odnosi, prehrana, telesna aktivnost, in druge zdrave navade.

    

 3. Poklicno svetovanje:

  • Svetovalci nudimo pomoč pri poklicni orientaciji, obvladovanju stresa na delovnem mestu, vzpostavljanju ravnotežja med delom in zasebnim življenjem.

    

 4. Programi telesne vadbe in optimalnega načina prehranjevanja:

  • Organizacija programov telesne vadbe ter svetovanje o zdravi prehrani za spodbujanje telesnega zdravja.

    

 5. Psihološki testi in ocenjevanje:

  • Izvajanje psiholoških testov in ocenjevanje za oceno stopnje stresa, depresije, anksioznosti ter drugih psiholoških dejavnikov.

    

 6. Izobraževanje o dobrem počutju:

  • Izobraževalni programi za šole, podjetja in druge organizacije o pomenu dobrega počutja ter strategijah za njegovo izboljšanje.

    

 7. TEAM BUILDING programi:

  • Organizacija ‘team building’ programov, ki lahko vključujejo delavnice, team-building aktivnosti in druge dejavnosti za izboljšanje skupinskih odnosov.

    

 8. Wellness rekreacijski programi:

  • Različne rekreativne dejavnosti, kot so wellness vikendi, retreati, masaže, terapevtski spa programi.

    

 9. Evidentiranje in sledenje dobremu počutju:

  • Razvoj sistemov in orodij za spremljanje in merjenje wellbeinga posameznikov ali skupnosti.

    

2211 Inštitut ponuja torej pristop, ki je prilagojen potrebam naše ciljne publike, pa naj gre za posameznike, organizacije ali skupnosti.