Celostni razvoj se nanaša na napredek in rast posameznika na vseh področjih življenja: telesnem, čustvenem, intelektualnem, socialnem in duhovnem. Gre za idejo, da se posameznik razvija in raste kot celota, ne le na enem področju. To pomeni, da se pri razvoju posameznika upoštevajo vsi vidiki, od fizičnega zdravja in sposobnosti do emocionalne stabilnosti, kognitivnih sposobnosti, socialnih veščin in duhovnega razvoja. Celostni razvoj poudarja pomen uravnoteženega napredka na vseh področjih, ki so medsebojno povezana in se medsebojno vplivajo.


Filozofija celostnega razvoja Inštituta 2211 je razviti občutek celostnega bivanja, ki se nanaša na koncept, ki poudarja pomembnost uravnoteženega in celostnega življenja. Gre za idejo, da posameznik doseže ravnovesje med različnimi vidiki svojega življenja, vključno s telesnim, čustvenim, duhovnim, družbenim in profesionalnim področjem.

Celostno bivanje pomeni, da posameznik skrbi za vse vidike svojega življenja in si prizadeva, da bi vsakemu področju namenil ustrezno pozornost in čas. To vključuje skrb za svoje fizično zdravje, vzpostavljanje in negovanje medosebnih odnosov, razvoj svojih čustvenih sposobnosti, iskanje smisla in pomena v življenju ter razvoj svojih talentov in spretnosti.

Koncept celostnega bivanja poudarja, da je vsak vidik življenja pomemben in da lahko le uravnotežen pristop k vsem področjem vodi v izpolnjeno in zadovoljno življenje. To lahko vključuje aktivnosti, kot so redna telesna vadba, meditacija, kakovostni odnosi z družino in prijatelji, skrb za duhovno rast, izobraževanje in razvoj kariere ter aktivno sodelovanje v skupnosti.

CELOSTNA RAST SE VEDNO NANAŠA IDEJO DODEGANJA IN OHRANJANJA CELOSTNEGA WELLBEING-A IN OSEBNOSTNE RASTI.