Vizija inštituta za celostni razvoj je ustvariti prostor, kjer posamezniki lahko odkrijejo in razvijejo svoj polni potencial ter dosežejo notranje zadovoljstvo in izpolnitev. Inštitut si prizadeva za spodbujanje osebne rasti in razvoja na vseh ravneh posameznikovega življenja, vključno z duševnim, čustvenim, fizičnim in duhovnim področjem.

  1. Raziskovanje in razvoj: Zagotavljanje kakovostnih raziskav na področju fizičnega, duševnega, socialnega in celostnega dobrobiti posameznikov. Razvoj in spodbujanje inovativnih pristopov k izboljšanju kakovosti življenja.

  2. Izobraževanje in ozaveščanje: Sodelovanje z javnostjo, skupnostmi in strokovnjaki za izobraževanje o pomenu dobrobiti in nudenje praktičnih virov ter orodij za izboljšanje dobrobiti.

  3. Podpora skupnosti: Razvoj programov in projektov za podporo lokalnim skupnostim pri ustvarjanju okolja, ki spodbuja dobro počutje. To vključuje lahko tudi sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami.

  4. Zagotavljanje virov za strokovnjake: Sodelovanje s strokovnjaki na različnih področjih, vključno z zdravstvenimi delavci, psihologi, izobraževalci in drugimi, ter zagotavljanje virov, izobraževanj in orodij za njihovo delo v dobrobiti posameznikov.

  5. Razvoj politik in praks: Sodelovanje z vladnimi agencijami, podjetji in drugimi organizacijami za oblikovanje politik in praks, ki podpirajo dobro počutje in osebno rast posameznikov in koletivno rast družbe nasploh.

  6. Etično delovanje: Zavzemanje za etično ravnanje in pravičnost v vseh vidikih življenja, saj lahko to pomembno vpliva na dobro počutje posameznikov.

  7. Mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in inštituti za izmenjavo znanja, izkušenj in najboljših praks na področju dobrobiti.

Poslanstvo Inštituta 2211 se osredotoča na ustvarjanje pogojev, ki podpirajo celovito dobro počutje in osebno rast posameznikov in skupnosti.