PROJEKT: INTUITIVNA PEDAGOGIKA

Intuicija je naš šesti čut. Je tisti tihi notranji glas, ki nas usmerja skozi življenje. Ko je prevečkrat preslišan, zakriči, da nas zbudi. Takrat se nam včasih življenje postavi na glavo, pot do uspeha postane bolj trnava in izzivov, ki ji ne razumemo, je vse več. Intuicija nas vodi in ko sledimo predanim usmeritvam, pa smo za to globoko nagrajeni. S srečo, mirom, zadovoljstvom ter z zasebnim in poslovnim uspehom. To je torej tisti nežen dražljaj, ki prihaja od zgoraj, od znotraj, ven iz nas, za nas. Je kanal, skozi katerega prihajajo odgovori, napotki, drugačne vrste razumevanja, nove perspektive ter edinstvene oblike vedenja in čutenja.

Projekt INTUITIVNA PEDAGOGIKA je edinstven projekt, ki ga želimo v letu 2024 začeti vpeljevati v slovenske vgojno – izobraževalne procese. Globoko namreč verjamemo, da ima dober učitelj, trener, starš in vodja nasploh izjemno veliko moč in poslanstvo v vlogi, ki mu je bila dodeljena oz. si si jo je izbral.

 


ZA KOGA:

STARŠE

VZGOJITELJE IN PEDAGOGE

ŠPORTNE DELAVCE

OSTALE VODJE

 


Več informacij bomo razkrili kmalu.

Za vsa vprašanja smo na voljo: info@2211.si